IN BEELD
DE KERSTGESCHIEDENIS
 
 
 
 
in een troebele tijd!
Reïncarnatie en Pasen
Waarom is Goede Vrijdag zo goed?!

Bidden voor elkaar!

Wat is het nut van voorbede en wat werkt het uit?


Hoe word je uitverkoren?!

Wie er uitverkoren worden en waarom!


Vrede op aarde...

Komt daar nog wat van?!

Geestelijke strijd!

Bijbelstudie, ooit gehouden op een jeugdkring...

Geen religieuze aanleg...

Moet dat dan?!

Lezen in de Bijbel

Hoe doe je dat?

Niemand is zo blind...

...als degene die niet wil zien!

Evangelisatie

Drie grondbeginselen

Evangelisatie 2
Iedereen evangelist?! Een aantal Bijbelse principes

Autobiografietje

Twaalf ambachten en 13 ongelukken...

Mannen zijn net aardappels!
De uitlopers gaan alle kanten op behalve de goede.

De duivel
Bestaat die echt?

Wonderlijk dat ik er ben!
Acht kinderen in plaats van twee?!

Zondenvrij leven?!
Dat is te mooi om waar te zijn!

Leven uit genade
De vlam in de pan of de dood in de pot...

Sabbat
Iets over de Sabbat, de joodse feesten en spijswetten
Web-jongerenmagazine
Dick Baarsen's homepage
Teksten           Audio           Video           Preken (audio+video)            Kinderprogramma's 

HeartCry-video over de verschillen tussen jongens en meisjes...
HeartCry-video: Waarom Jezus stierf en weer is opgestaan...
Het spannende verhaal van Bunyan over de reis van Christen vanuit de bedorven stad waar hij woonde naar het Hemelse Jeruzalem, verteld aan kinderen en tieners op een HeartCry-weekend
Kaarsen zijn net mensen!
Kaarsenshow met geestelijke lessen.

Alles of Niks!

De blinde vlek van bijna alle gelovigen...

Altijd vergeven?!
Is dat wel zo vanzelfsprekend?

Always Forgiving?!
Is that so evident?

Druk, druk, druk...
Hoe de duivel christenen krachteloos maakt!

Kinderen krijgen
Is dat in deze tijd nog wel verantwoord?!

Critisch commentaar
op "Kinderen krijgen"

De lekkerste verslaving die er is!
en ook de makkelijkste...

Bekijk het van de andere kant
Veel gestelde vragen

Vrede op aarde?!
Zin en onzin van Kerst

Met Pasen wordt de natuur herdacht!
Vandaar al die eieren!

Het Grote Verschil!
Wat meisjes over jongens moeten weten.
En omgekeerd natuurlijk!


Maak kinderen weerbaar!
Handreiking voor ouders bij de seksuele voorlichting.

Onderzoek naar sekseverschillen
Wetenschappelijke onderbouwing van "Het grote verschill"

    The Big Difference!
International versions of what girls ought to know about boys and vice versa!

La Adicción más Rica que Existe!
¡Sólo tienes que mirar, nada más!Door te wandelen in het Licht, blijft je hart schoon, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Bijbelstudie over 1Johannes 1.
Video van de bekende allegorie van John Bunyan over de reis van Christen vanuit de Stad van het Verderf naar het Hemelse Jeruzalem...
Jezus zal zijn volk redden van hun zonden. Maar hoe doet Hij dat dan? En wanneer?
De gelijkenis van de Smalle en de Brede weg erg bekend. Maar dat er veel  gelovigen zich op die Brede weg bevinden, is minder bekend...
Omdat we allemaal zo verschillend zijn, hebben we privéles van God zelf nodig. We mogen leren leven uit de eerste hand.
Gods uitverkiezing is er niet voor om mènsen voor eeuwig buiten te sluiten, maar hoogmoed!
Een serie van vier video's over de dingen die je kunnen belemmeren in je geestelijke groei. (Ook als mp3)
Eén van de belangrijkste aspecten van Pasen wordt door praktisch alle christenen over het hoofd gezien. Met alle gevolgen van dien...
Een bron waarvan het water niet teleur stelt! Hoe word je dat? In Johannes 4 vers 1 tot 30 vinden we het antwoord.
Geestelijk groeien, hoe doen we dat? Daar schrijft Petrus over, in zijn tweede brief, hoofdstuk 1.
Hoe gaan we om met onrecht? Hoe Jezus daarmee omging, blijkt bij velen een blinde vlek te zijn...
Omgaan met God: hoe we dat ervaren volgens Jezus in Johannes 14 en 17.
Henk Binnendijk: "Je zult in de eeuwigheid zijn wat God hier van je heeft kunnen maken!"
Leven uit de eerste hand: wat is daar allemaal voor nodig?
De onzichtbare man...
Dat was het onderwerp van de Mannendag 2008 in Wezep.
Interview met serie-moordenaar Ted Bundy op de laatste dag voor zijn terechtstelling.
Abortus. Wat houdt dat precies in?En hoe gebeurt dat eigenlijk? Een eerlijke  documentaire.
Voor langzame internet verbinding, klik hier!
"In Christus" is niet een soort van virtuele Second Life wereld, maar door het Nieuwe Verbond een beleefde werkelijkheid!
Hoe verhoudt zich het Nieuwe Verbond tot de doop met de Heilige Geest?
Is Jezus ook plaatsvervangend ziek geweest?
Drie principes die me hebben geholpen om een halve eeuw geestelijk stabiel te blijven en met God te blijven leven.
We zijn door "de gelukkige ruil" in Gods oog net zo volmaakt als Jezus zelf. Maar dat roept wel wat vragen op...
Het streven naar een God-vrezend nageslacht, daar roept God onze jeugd toe op!
Iedereen heeft voorbede nodig! Maar hoe worden medegelovigen gemotiveerd om voor je te bidden?!
Indrukwekkende lezing van  Dr. Albu van Eeden over de nieuwe inzichten over Porno-verslaving.
DE PAASGESCHIEDENIS
IN BEELD
We mogen God aanbidden in Geest en in Waarheid. God zoekt zulke aanbidders.
Groeien in Heiligheid: dat is onze roeping. Maar hoe doen we dat dan?
Seksualiteit is net benzine: levensgevaarlijk als je het de vrije loop laat!
Seksuele voorlichting voor 300 volwassenen in Barneveld, januari 2011
Hoe breng ik mijn geestelijke kapitaal over op mijn kinderen?!
Wat we nodig hebben voor een vrijmoedige omgang met God vinden we allemaal in de Tabernakel!
Een bewogen hart voor Jehovah's Getuigen?! Leer ze kennen als gewone mensen...
D E  C H R I S T E N R E I S
Jehovah's Getuigen: "Wie is Jezus eigenlijk?" Vervolg op: Een bewogen hart...
"Wie zich aan de Here hecht is één geest met Hem!" schrijft Paulus in een van zijn brieven. Hoe beleven we dat en wanneer gaat dat mis? .
Goede leraars maken zichzelf overbodig. Behalve in de gemeente....
Iedereen heeft geborgenheid nodig. Zonder geborgenheid heb je de neiging om te ontsnappen en te vluchten.
Het evangelie van Vergeving is een vals evangelie! Het is in de plaats gekomen van het het bijbelse evangelie van het  Koninkrijk...
Seksuele voorlichting voor het hele gezin vanaf een jaar of tien!
Petrus laat ons in zijn 2e brief zien hoe we immuun kunnen worden voor bederf en tot volle geestelijke ontplooing kunnen komen.
"Overal waar ik kom, worden de mensen nat!" zei eens iemand. Hij had het over het "Levende Water" dat Jezus ons wil geven...
Praktische principes voor een goed huwelijk zodat het een etalage wordt van hoe het er in het Koninkrijk van God aan toe gaat.
Workshop voor kinderwerkers over de principes die werden toegepast bij het maken van de EO-Kinderkrant.
Echt vrij ben je pas wanneer je doen kunt waar je zin in hebt omdat je alleen maar zin hebt in het goede! Het Nieuwe Verbond voorziet daarin...
Hoe voorkomen we dat ons geestelijke leven overwoekerd en verstikt wordt door het onkruid van zorgen, waardeloze activiteiten, verslavingen en geldzucht...
De zegen van het krijgen van kinderen en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt voor de gemeente.
Kerkelijke tradities ontkrachten veel van Gods Woord. Hoe worden we daarvan bevrijd?
Door een virtuele  invulling van het begrip "genade" worden we heilig en volmaakt. Maar niemand ziet daar wat van! Behalve God dan...
Alexander Tsiaras shares a powerful medical visualization, showing human development from conception to birth and beyond.
(Dutch subtitles possible!)
Karla Faye Tucker werd na 14 jaar ter dood gebracht voor moord. De broer van het slachtoffer vertelt over de ontmoeting met haar.
Flash-animaties
ZONDER FLASHPLAYER!
Mark Gungor on: "Laughing your Way to a Better Marriage!" and "Stinking Thinking about Dating!" and "Great Movies with Bad Messages"
Het onderwijs van Athanasius over de Heilige Geest is in de plaats gekomen van wat Jezus daar zelf over heeft gezegd!
"Jullie zijn het zout der aarde" zei Jezus. "Maar wanneer het zout zijn kracht verliest, is het noch voor het land, noch voor de mesthoop geschikt: men werpt het weg."
PRAKTISCHE
VOOR KINDEREN
Tekeningen en mp3 bestanden van de onderwerpen die we in de loop van 1993 en 1994 behandelden op een kinderkring in Aduard (Groningen).
Voor alle andere video's: ga naar "Preken"