heeft niet tot doel mensen buiten te sluiten, maar hoogmoed!
GODS UITVERKIEZING
25 APRIL 2010
GENEZING IN  JESAJA 53
31 OKTOBER 2010
Is Jezus plaatsvervangend ziek geweest?!