Holven 19, Geel
Niemand kan in de toekomst kijken. Hoe kunnen we dan toch goede keuzes maken?!
(Gemeente weekend 08/09/07)
Hoe houden we het vol om voor de rest van ons leven op de goede weg te blijven?
(Gemeente weekend 09/09/07)
Klik op het plaatje voor de video
Volgens Jes 53 kwam Jezus ook met genezing. Is de praktische uitwerking daarvan ook nu nog binnen bereik?
(Kerstsamenkomst 19/12/2010)
CHRISTEN!
EN DAN TOCH OP DE BREDE WEG?!
Wanneer je geestelijke dorst hebt en je drinkt van het water dat Jezus je geeft, dan wordt je hart een permanente bron van Levend Water!
(21 september 2014)
die alle verstand te boven gaat...
Zoeken is een kenmerk van leven. Wanneer we niet meer zoeken zijn we op sterven na dood...
Ons geestelijke leven wordt in het algemeen niet zo gekenmerkt door zoeken. Meestal is dat een gevolg van het idee dat we alles al hebben... (22/02/2015)
WERKT ALS EEN GEESTELIJK ABCES!
Onverwerkt en verdrongen onrecht wat je is aangedaan werkt als een geestelijk abces.
Hier is de oplossing!
(18/10/ 2015)
"Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt" zei Jezus in zijn gebed vlak voor zijn kruisiging. Wat bedoelde Hij daarmee en wat betekent dat voor jou en mij? (03/04/2016)
HOE VULLEN WE HET BEGRIP "VADER" IN?!
Christelijk Centrum
Wanneer Jezus Christus niet in ons is, zijn we verwerpelijk schrijft Paulus in 2 Cor.13:5.
Maar in Rom.8:9-11 staat een hele lijst van wie er nog meer in ons zouden moeten wonen...(09/04/2017)