De Naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar! (Spr.18:10)
Onrecht overgeven aan Hem die rechtvaardig oordeelt! (1Petr. 2:23)
Leven uit de eerste hand!
Wat te doen bij onrecht...
Wat te doen bij
 
 
 
 
De kracht van Zijn opstanding... Klik op de afbeelding!
Stromen van levend water...
Chaos in je hoofd... Klik op de afbeelding!
Fouten maken bij het leerproces...
Arturo Kinch
Costa Rica
VAN HET PAASGEBEUREN
en de gevolgen daarvan.
Preken MP3:
IS EEN LEUGENAAR!
 
ZIJN ZALVING
LEERT ONS OVER ALLE DINGEN!
 
WIE IS DE TROOSTER?!
DE GEEST VAN HET ZOONSCHAP!
BIJBELSTUDIE OVER 1JOHANNES 2:28-3:3
4 APRIL 2013
18 APRIL 2013
BIJBELSTUDIE OVER 1JOHANNES 3:5-10
8 DECEMBER 2013
ONGESCHIKT VOOR DE MESTHOOP!
Bijbelstudies Video + MP3
Preken Video + MP3:
HET GEVAARLIJKE GELOOF VAN KAN...
30 JANUARI 2014
17 AUGUSTUS 2014
GEESTELIJK WEERBAAR!
 
ALS ONS HART ONS NIET VEROORDEELT...
11 DECEMBER 2014
JE HART EN JE GEDACHTEN
IN CHRISTUS JEZUS!
WANDELEN MET GOD!
11 JUNI 2015