DE NOODZAAK VAN
VOORBEDE
PREDIKING OP ZONDAG 19 SEPTEMBER 2010 IN IDE EVANGELISCHE GEMEENTE "MARCUS" TE ICHTEGEM