MARUM
BIJBELSTUDIE VOOR DEELNEMERS VAN EEN ALDAAR GEHOUDEN ALPHA-CURSUS OP 18 SEPTEMBER 2013
TERUGBLIK
Ruim veertig jaar geleden vond er onder de kerkelijke jeugd van de Hervormde kerk in Aalsmeer
een geestelijke doorbraak plaats.
Naar aanleiding van een vraag die me op de bijbelstudie-avond in Marum werd gesteld,
vertel ik iets over mijn beleving van dat gebeuren en wat daar verder op volgde.
30 OKTOBER 2014
Marum.mp4
EXCUSES VOOR DE SLECHTE BEELDKWALITEIT...