JE LEEFT MAAR
N KEER!
JEUGDDIENST IN DE ONTMOETINGSKERK TE NIEUW-LEKKERLAND, 10 JULI 2011
Het geluid is aan het eind helaas wat minder van kwaliteit...
VRAGEN-BEANTWOORDING
De eerste vraag luidde: Moet je voor kinderen een TV nemen?

Antwoord:
In 1 Kor. 11 vers 3 schrijft Paulus over het gezin zoals God dat heeft bedoeld:

Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.

Het staat er wel erg nadrukkelijk: Ik wil dat jullie dit weten! Belangrijk dus.
Wanneer je een schema zou maken met een kind erbij, dan zou het er dus zo uitzien:
Het kind is geborgen in de moeder.
De moeder is met het kind geborgen in de vader.
De vader is met de moeder en het kind geborgen in Christus.
En Christus is met de vader en de moeder en het kind geborgen in God.

Zie je hoe goed het kind is beschermd tegen alle invloed van de duivel en het rijk der duisternis? Wanneer de duivel het kind wil bereiken, moet hij eerst de almachtige God passeren. Dan moet hij langs Christus die hem volkomen heeft overwonnen! Dan moet hij nog langs een vader die zich dagelijks door Christus laat inspireren. En tenslotte is er ook nog een biddende moeder die haar kind van uur tot uur beschermt.

Wat is nu het domste wat je kunt doen? Dat weerloze kind voor een televisie zetten met alles wat de wereld ophoest en uitbraakt in kleuter- en kinderprogramma's!Kijk nu voor het vervolg naar de video...