GENEZING
Waarom wordt er maar een klein percentage echt genezen op het gebed?