JESAJA 53
"Onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen..."
Jesaja 53