JEZUS REDT ZIJN VOLK
VAN HUN ZONDEN!
MAAR HOE DOET HIJ DAT DAN? EN WANNEER?