MAAK ZE
AAK ZE WEERBA
HANDREIKING VOOR OUDERS EN OPVOEDERS BIJ DE SEKSUELE VOORLICHTING
 

Als er iets is waardoor brokken worden gemaakt, is het wel door onwetendheid. En als er één terrein is waarop dat het geval is, is het op het terrein van de seksualiteit!
Voorkomen is beter dan genezen zegt het spreekwoord. En dat kan gelukkig. Maar dan moeten we er wel vroeg bij zijn. Laten we beginnen bij de jongens...

           Het begin
Kevin is een jongen van een jaar of tien. Op een keer loopt hij op straat en plotseling valt zijn oog op een poster met een paar aantrekkelijke jonge dames die laten zien hoe mooi de bh's en slipjes wel zijn van een bepaald merk. Die posters zijn natuurlijk bestemd voor degenen die die dingen nodig hebben. Maar jongens en mannen kijken daar ook graag naar. Het maakt wat bij ze los. Het geeft ze niet alleen een prettig gevoel, maar er wordt ook een verlangen bij ze wakker. Niet zozeer naar de bh's en de slipjes op die posters, maar naar die jonge dames zelf! En dat begint Kevin nu ook te merken. Zijn belangstelling is gewekt en hij gaat op zoek naar meer.

           Binnen handbereik
Hij hoeft niet ver te zoeken. Thuis hebben ze een Wehkamp of Neckermann-catalogus en een leesmap met allerlei tijdschriften waar ook van die aantrekkelijke plaatjes in staan. Dan komt hij op school jongens tegen die een smartphone hebben met internetverbinding. Nou, die kunnen hem nog wel wat anders laten zien dan dames in ondergoed of badkleding! En van het één komt dan het ander. En wanneer niemand hem vertelt dat je erg voorzichtig moet zijn met dat lekkere gevoel wat je krijgt bij het bekijken van dat soort plaatjes, dan is dit hoogstwaarschijnlijk het begin van de makkelijkste, de natuurlijkste en de prettigste verslaving die er is. Niet vies in het begin zoals bij roken, meteen lekker. Het is ook niet ongezond of tegennatuurlijk. Er hoeft niet geslikt, geïnhaleerd of gespoten te worden. Je wordt er niet dronken of misselijk van. Erotisch materiaal behoeft nauwelijks te worden opgezocht. Overal is dat te vinden: op straat, in de brievenbus, op TV en Internet, gratis en voor niks.

           Het grootste gevaar voor jongens
In tegenstelling tot alle andere verslavingen, kent deze verslaving geen enkele drempel die gepasseerd moet worden om er verslingerd aan te raken. Het gaat helemaal vanzelf. Als jongen hoef je niets anders te doen dan te kijken. Omdat erotisch materiaal alleen maar een illusie is, bevredigt het niet echt en ontstaat er automatisch een behoefte naar meer.  En net zoals bij het gebruik van soft- en harddrugs, is de overstap van erotiek naar porno gauw gemaakt.

           Wel riskant
Erotiek- en pornoverslaving  is gekoppeld aan de krachtigste emoties die een mens heeft: zijn seksualiteit. Het is ook de meest riskante vorm van verslaving die we kennen. Een roker heeft tabak nodig, een drinker alcohol, een drugsverslaafde drugs en een gokker geld. Maar een porno-verslaafde loopt het gevaar zich uiteindelijk aan mensen te vergrijpen. De schokkende zedenmisdrijven van de laatste jaren zijn daar een nog maar bescheiden bewijs van. Het is moeilijk voor te stellen wat er gaat gebeuren wanneer de grote massa jongens vanaf een jaar of tien, twaalf jaar, die nu als eerste generatie opgroeit met TV en internet-aansluiting op de slaapkamer en verslingerd raakt aan alle soorten erotiek en porno, volwassen geworden is. Met een smartphone hebben ze tegenwoordig een compleet bordeel op zak: één klik en je zit op een pornosite!

           Geen voorlichting
Er wordt vanuit de overheid alles in het werk gesteld om te voorkomen dat kinderen op te vroege leeftijd verslaafd raken aan roken, alcohol, gokken en drugs. Er is voorlichtingsmateriaal voor ontwikkeld, er zijn reclame-coderegels opgesteld, de verkoop is gebonden aan wettelijke voorschriften en ook voor de locaties waar het één en ander plaats vindt zijn beperkende bepalingen van toepassing.
Maar er gebeurt tot nu toe nog helemaal niets om kinderen (en volwassenen!) te beschermen en weerbaar te maken tegen de gevaren van pornoverslaving!

           Geen restricties
De omroepen wordt niets in de weg gelegd om alle soorten erotiek en pornografisch materiaal in de programmering op te nemen. Boekwinkels, supermarkten en benzinestations werken braaf mee aan de verspreiding van erotische en pornografische tijdschriften en video’s. Sekslijn-exploitanten zijn vrij om de meest suggestieve teksten te plaatsen op de advertentiepagina's van kranten en huis-aan-huis bladen.
Postorderbedrijven die zich specialiseren op dit terrein, maken ongehinderd en ongestraft per post huis-aan-huis reclame voor hun sterk verslavende producten, waarbij de suggestieve afbeeldingen op de reclamefolders op zich al erotisch geladen zijn. De instanties die toezien op de toelaatbaarheid van reclame-uitingen beschouwen het één en ander, waarschijnlijk door het uitblijven van voldoende negatieve reacties vanuit het grote publiek, als een maatschappelijk geaccepteerd gegeven. En de politiek lijkt tot nu toe volslagen blind te zijn voor de te verwachten maatschappelijke consequenties hiervan.

           Tachtig procent
Op een mannen-conferentie werd nog niet zo lang geleden de vraag gesteld wat het grootste probleem bij de deelnemers was. Tachtig procent van de aanwezige mannen bleek problemen te hebben met erotiek en porno. Voor jongens rond de twaalf, dertien jaar zal dat percentage zo langzamerhand wel tegen de honderd procent zijn. Gewoon omdat het ze het nergens kunnen ontlopen en ze er nog geen enkele weerstand tegen hebben ontwikkeld.

           Net benzine!
Wat moet Kevin dan worden verteld? Hij moet weten dat dat prettige gevoel zijn seksualiteit is en dat dat de allersterkste energie is die een mens in zijn lichaam heeft. Met energie moet voorzichtig worden omgegaan. Benzine is daarvan een goed voorbeeld. In de tank van een brommer of auto is de energie van benzine geweldig nuttig en heb je er alleen maar plezier van. Maar wanneer je het de vrije loop laat en komt het tot ontbranding dan is het niet meer te blussen en vernietigt het alles waar het vat op krijgt. Zo is seksualiteit binnen de geborgenheid van een goede relatie zoals een huwelijk ook iets geweldigs. Maar laat je het daarbuiten de vrije loop, dan is het binnen de kortste keren niet meer te beheersen en bederft het één van de mooiste mogelijkheden die mensen hebben om de liefde voor elkaar te uiten.

           Meisjes lopen een ander gevaar
En meisjes dan, lopen die geen gevaar? Jawel, maar die reageren toch heel anders.Er is namelijk een groot verschil in seksuele beleving tussen jongens en meisjes. Hoe belangrijk het is om daar veel aandacht aan te besteden bij de voorlichting, wordt duidelijk wanneer we gaan zien wat de gevolgen zijn wanneer daar geen rekening mee wordt gehouden.
In het algemeen reageren meisjes niet zo positief op seksuele voorlichting. Zonder de beleving ervan in een liefdevolle relatie, komt het hele seksuele gebeuren heel makkelijk min of meer weerzinwekkend en bedreigend bij ze over. Daarom is het veel effectiever om ze voor te lichten over de grote verschillen die er zijn tussen jongens en meisjes op dit terrein. Ik heb gemerkt dat meisjes (en ook jongens!) daar heel positief op reageren.

           De verschillen
Het eerste grote verschil is dat, in tegenstelling tot meisjes, alle jongens en mannen van nature een beetje autistisch zijn: ze kunnen zich maar op één ding tegelijk concentreren. Hun leven bestaat uit allemaal losse stukjes. Een stukje voor school of werk, een stukje voor de sport, een stukje voor het gezin, een stukje voor de PC, een stukje voor de vrienden en voor het verenigingswerk of de politiek, een stukje voor één of andere verzameling en een stukje voor de seksualiteit... Wat dat betreft zijn jongens net taarten! En het bijzondere is dat hij elk stukje los kan maken van de rest en apart kan beleven. Ook dat stukje van zijn seksualiteit.
Meisjes kunnen dat niet. Natuurlijk hebben die ook al die verschillende stukjes. Maar die kan ze niet van elkaar losmaken. Alle stukjes horen bij elkaar. Een meisje lijkt wat dat betreft veel meer op een schietschijf met een aantal concentrische cirkels waarvan de binnenste cirkel het meest intieme stukje van haar seksualiteit is.

           Een grote vergissing
Omdat jongens en meisjes doorgaans onbekend zijn met dit grote verschil en vaak niet beter weten dan dat jongens en meisjes in dit opzicht vrijwel hetzelfde zijn, gebeurt er vaak het volgende. Een jongen vindt een meisje aantrekkelijk en begint een relatie met haar. Zoals dat gebruikelijk is en door alle romantische films en boeken wordt bevestigd, begint de relatie doorgaans met intiem gezoen. Daar blijft het uiteraard niet bij en komt van het één het ander. Het duurt dan ook niet lang of de jongen komt met het voorstel om een keer met hem naar bed te gaan. Aanvankelijk aarzelt het meisje nog omdat ze elkaar nog maar nauwelijks kennen. Maar op zijn vraag of ze dan wel echt van hem houdt, kan ze niet anders dan bevestigend antwoorden. "Nou, wat let je dan?!" is zijn reactie. Wanneer ze niet op de hoogte is van dit eerste grote verschil en ervan uitgaat dat hij net zo in elkaar zit als zij, loopt ze nu het gevaar een grote vergissing te begaan!

           Alles of bijna niks!
"Wat houdt hij veel van mij!" denkt ze. "Het meest intieme wat hij heeft, wil hij me geven. Dus geeft hij zich helemaal! Dan kan ik toch niet achter blijven?!" En hoewel ze er eigenlijk nog lang niet aan toe is, vertrouwt ze het meest intieme dat ze heeft aan hem toe. En daarmee geeft ze zich helemaal, dat kan niet anders. Maar de kans is groot dat de jongen alleen maar een heel klein stukje van zichzelf geeft: het stukje van zijn seksualiteit. De rest houdt hij voor zichzelf, daar heeft ze niks mee te maken vindt hij. En van haar vindt hij ook alleen maar dat kleine stukje interessant. De rest interesseert hem eigenlijk ook niet zoveel.
Een meisje kan zich dat niet voorstellen. Wanneer ze het meest intieme stukje van zichzelf aan hem geeft, dan is dat het allerlaatste stukje van het geheel. Daarmee heeft ze alles van zichzelf  gegeven. En vanzelfsprekend gaat ze ervan uit dat dat bij die jongen ook zo is en dat het het begin zal zijn van een hechte intieme relatie.
Maar voor een jongen is dat niet zelden het eindpunt. Hij heeft zijn doel bereikt. De relatie blijft in stand zolang hij het seksuele beleven met haar nog prettig vindt. Maar zo gauw hij daarop is uitgekeken, blijft er wat hem betreft weinig meer over en zet hij er een punt achter. Er zijn namelijk nog veel meer aantrekkelijke meisjes...

           Misleidend
Door alles wat jongeren lezen in jeugdbladen en wat ze zien in soapseries en op TMF en MTV, krijgen ze de indruk dat je abnormaal bent wanneer je na korte tijd niet het bed in duikt met degene die je aardig vindt. Maar meisjes moeten weten dat het heel makkelijk is voor een jongen om het meest intieme dat hij heeft, zijn seksualiteit, helemaal los te maken van de rest. Wanneer hij dat geeft, betekent dat dus niet dat hij zich dan helemaal aan haar toevertrouwt, integendeel. Misschien is het alleen maar dat kleine stukje dat buiten zijn lijf hangt!
Het is heel misleidend wanneer er begonnen wordt met het seksuele deel van een relatie. In de meeste gevallen is het voor beide partijen een prettige ervaring waardoor de indruk wordt gewekt dat ze perfect bij elkaar passen. Dat is dan ook zo, maar dan wel alleen in dat ene opzicht. De seksuele beleving is bij iedereen wel zo ongeveer hetzelfde, dat past meestal wel. Je leert elkaar ook niet echt kennen door zo bezig te zijn. Maar of alle andere aspecten van beiden ook zo mooi bij elkaar passen is verre van vanzelfsprekend. Daarin is iedereen heel verschillend!

           Voorkom teleurstellingen!
Om teleurstellingen te voorkomen moet het seksuele beleven dus bewaard blijven tot het laatst als de bekroning van de relatie. Daarvoor hebben ze dan de gelegenheid om eerst alle andere dingen van elkaar te leren kennen. Als alles goed gaat en ze tot de conclusie komen dat ze redelijk bij elkaar passen, kunnen ze elkaar trouw beloven en zichzelf helemaal aan elkaar geven voor de rest van hun leven. In de praktijk zullen ze merken dat ze elkaar op deze manier ook veel sneller leren kennen.
Meisjes moeten zich dus niets wijs laten maken, maar het aller intiemste en kostbaarste wat ze hebben bewaren voor degene waarvan zeker weten dat hij in meer van ze geïnteresseerd is dan alleen maar haar seksualiteit.

           Het tweede verschil
Het tweede verschil is dat jongens veel sterker reageren op wat ze zien dan meisjes. Zoals we aan het begin al zagen, reageren jongens en mannen sterk op wat ze zien aan vrouwelijk schoon. Niet alleen emotioneel, maar ook hun lichaam reageert daar heel krachtig op. Dat gaat volkomen buiten het verstand om en veroorzaakt een directe lichamelijke uitwerking.
Meisjes en vrouwen kunnen dat maar moeilijk begrijpen. Ze kunnen zich niet voorstellen dat jongens zelfs in alle staten kunnen raken bij het bekijken van papieren afbeeldingen van vrouwelijk bloot zoals op posters of in tijdschriften. Ja, zelfs getekende erotische cartoons en strips hebben hetzelfde effect! "Oh, dat kan geen kwaad!" denkt moeder wanneer ze een blad met erotische stripverhalen zoals Rode Oortjes in de leesmap tegenkomt. Nou, mooi niet: die suggestieve tekeningetjes werken vaak nog krachtiger bij mannen en jongens dan wat ze zien in 't echt!   
Dat is er dan ook de oorzaak van dat er voor het mannelijke publiek zoveel van te zien is overal. Reclamemakers en pornoproducenten maken namelijk handig gebruik van de aantrekkingskracht die er van deze zaken uitgaat. Of liever: misbruik.

           Goedkoop succes
En heel veel meisjes doen dat ook! Meisjes hebben namelijk een aangeboren neiging tot exhibitionisme omdat ze intuïtief aanvoelen dat mannen en jongens reageren op wat ze zien. Want hoe meer ze van zichzelf laten zien, hoe meer ze de aandacht trekken van het andere geslacht. Alle mannen- en jongensogen worden op ze gericht wanneer ze er sexy bij gaan lopen met doorschijnende bloesjes, laag uitgesneden of heel strakke T-shirts, blote navels, super korte rokken en met borsten als inkijkexemplaren. Alleen hebben ze niet door dat ze net zo goed van papier hadden kunnen zijn, op een poster bijvoorbeeld in een bushokje, want dat maakt voor jongens dus helemaal geen verschil, daar kijken ze net zo graag naar. Het is alleen maar de buitenkant wat hun aandacht trekt. Door zich uitdagend te kleden, geven ze bovendien een verkeerd signaal af: dat ze alles in de aanbieding hebben en dat jongens en mannen met ze kunnen doen wat ze maar willen. Meisjes moeten daarom gemotiveerd worden om zich ook in dit opzicht verantwoordelijk op te stellen en zuinig op zichzelf te zijn. Ze moeten zich niet laten opjutten door wat anderen doen en wat ze op school allemaal voorgeschoteld krijgen bij de lessen seksuele voorlichting.

           Meisjes reageren anders.
Jongens reageren dus sterk op wat ze zien aan vrouwelijke lichamelijkheid. Maar de meisjes dan, raken die dan niet opgewonden wanneer ze jongens zien in ondergoed of in hun blote billen?! Nee, in tegendeel: meestal lopen ze dan gillend weg! Meisjes reageren veel meer op erotisch geladen aanrakingen zoals bij het aangehaald, gestreeld en gekust worden. De huid van meisjes is namelijk op de meeste plekken veel gevoeliger dan dat van jongens. Jongens hebben maar een beperkt aantal plekken die seksueel gevoelig zijn, terwijl bij meisjes bijna het gehele lichaam gevoelig kan zijn voor erotisch geladen aanrakingen. Dat brengt ons tot het derde grote verschil.

           Het derde verschil
Jongens zijn vanaf het begin seksueel aktief en zijn bekend met alle seksuele lustgevoelens. Daar hoeven ze niets voor te doen. Dat komt niet alleen omdat ze zo sterk reageren op wat ze zien, maar ook door wat ze beleven wanneer ze voor het eerst de overproductie kwijtraken van datgene wat nodig is om een kind te verwekken. Dat gaat gepaard met lustgevoelens en ze beleven daarbij een seksueel hoogtepunt. Veelal gebeurt dat tijdens het slapen en dromen en wordt het daarom ook wel een "natte droom" genoemd.
Meisjes hebben dat helemaal niet. Die krijgen op een bepaalde leeftijd ook wel voor 't eerst een bijzondere ervaring, menstruatie genaamd, maar ervaren daarbij geen opwindende seksuele emoties. Voor sommigen is het zelfs een onprettige ervaring.

           Een nieuw behangetje
Toen ons dochtertje een jaar of vijf was, zag ze voor het eerst inwendig maandverband en vroeg waar die staafjes voor dienden. We legden haar toen uit dat alle meisjes een klein kinderkamertje in hun buik hadden waar later kindjes in konden groeien totdat ze werden geboren. "En als je wat groter bent moet dat kamertje net zoals een gewoon kinderkamertje af en toe opnieuw worden behangen!" vertelden we haar. "Dat gebeurt een keer per maand. En omdat je daarbij wel wat bloed verliest en je niet wilt dat het een smeerboel wordt, heb je daar dus dat verband voor nodig en dat noemen we dus maandverband!" Op haar vraag of dat dan niet pijnlijk was, antwoordden  we haar toen dat dat bij sommige meisjes inderdaad het geval is en dat ze er soms ook een slecht humeur bij van krijgen. "Oh!", riep ze uit, "Wanneer mama sacherijnig is, krijgt ze dus een nieuw behangetje!"

           Ongerept
Meisjes ervaren dit maandelijkse gebeuren dus niet als iets opwindends net zo min als het zien van mannelijk bloot. Met seksuele lustgevoelens maakt een meisje pas voor het eerst kennis wanneer die door erotisch geladen aanrakingen van buitenaf worden opgewekt. Door de eerste intieme kus bijvoorbeeld, of doordat ze op een bepaalde manier gestreeld of geknuffelt wordt. Wanneer ze dat voor de eerste keer meemaakt, gebeurt er iets ingrijpends met haar. Dan raakt ze iets kwijt wat ze daarna nooit meer terug krijgt, en ze krijgt er iets voor in de plaats wat ze nooit meer kwijtraakt.
Wat raakt ze kwijt? Haar ongereptheid. Dat woord gebruiken we niet zo vaak. Wanneer het pas gesneeuwd heeft en er is nog door niemand in gelopen, dan zeggen we dat de sneeuw nog ongerept is, er is dan nog niets mee gebeurd. Zo kan een meisje ook ongerept zijn. Er is dan nog niets met haar gebeurd wat haar seksuele leven betreft en is ze nog helemaal gaaf, zoals de sneeuw waar nog niet in is gelopen. Die ongereptheid is iets waar een meisje zorgvuldig mee moet omgaan, want het is iets heel kostbaars.

           Emotionele ontmaagding
Maar wanneer een meisje zich voor het eerst intiem laat zoenen, verandert er iets wezenlijks bij haar. Dan raakt ze die ongereptheid kwijt en wordt er een wonderlijk gevoel bij haar wakker, een gevoel dat helemaal nieuw voor haar is. Dat is een heel bijzondere ervaring. Je zou het een emotionele ontmaagding kunnen noemen. De jongen die dat bij haar wakker maakt, krijgt dan ook een heel belangrijke plek in haar leven. Daar krijgt ze een intense emotionele band mee. Er komt een sterk verlangen in haar om zich helemaal aan hem toe te wijden en hem gelukkig te maken met dat nieuwe dat hij bij haar wakker heeft gemaakt.
Maar wanneer die jongen haar daarna laat vallen en in de steek laat, zit ze met een probleem.. Waar moet ze met dat nieuwe verlangen dat ze heeft gekregen, naar toe?! Dan gaat er bij haar iets stuk. Vooral wanneer ze samen nog meer gedaan hebben dan alleen maar zoenen. De sterke band die ze met hem had, is los gescheurd en veroorzaakt een emotionele wond. Maar dat wonderlijke verlangen dat hij bij haar wakker heeft gemaakt, gaat niet meer over, dat raakt ze nooit meer kwijt! Dat verlangen kan soms heel sterk zijn, maar ze kan er niks mee. Sommige meisjes worden dan “jongensgek”: ze hollen van de ene jongen naar de andere. Maar erg gelukkig worden ze daar niet van, integendeel.

           Liefdes-lijm
Waarschijnlijk is dat ook de oorzaak van het toenemende aantal echtscheidingen die om ons heen plaats vinden. Wanneer de sterke band die een meisje krijgt met degene die haar emotioneel heeft ontmaagd, verbroken wordt, zal de band die ze met elke nieuwe relatie ervaart, steeds minder sterk worden en neemt de kwetsbaarheid van die nieuwe relaties steeds meer toe. De "liefdes-lijm" verliest meer en meer aan kracht.
Daarom moeten meisjes goed weten wat er met ze gebeurt wanneer ze zich voor het eerst intiem laten zoenen en dat zoiets verregaande consequenties heeft. Loverboys met name maken misbruik van de sterke band die een meisje krijgt met degene die haar seksuele gevoelens wakker maakt. Die band is zo sterk, dat ze haar zelfs als seks-slavin voor zich kunnen laten werken. En jongens moeten beseffen wat ze bij meisjes kunnen losmaken en dat ze daar ook ten volle verantwoordelijk voor zijn. Ze moeten leren zorgvuldig om te gaan met het andere geslacht.

           Zien of kijken
Jongens reageren heel anders dan meisjes, dat is nu wel duidelijk. Jongens reageren  sterk op wat ze zien en meisjes zijn heel gevoelig voor aanrakingen. Maar hoe moeten ze daar nu mee omgaan?
Eerst weer de jongens. Moeten die met oogkleppen gaan lopen, of een zwarte bril opzetten om niet te worden ingepakt door al het verleidelijks wat ze overal tegenkomen? Gelukkig niet. Er is namelijk een groot verschil tussen iets zien en naar iets kijken. Dat ze per ongeluk iets zien wat niet goed is, daar kunnen ze niets aan doen. Meestal gaat het dan het ene oog in en het andere weer uit om zo te zeggen.
Maar wanneer ze naar allerlei erotisch geladen zaken gaan kijken, dan kiezen ze ervoor om het te downloaden en wordt het in het geheugen opgeslagen. En wat ze zo één keer binnen halen, kan daarna wel duizend keer terugkomen! Elke keer wanneer die dingen uit het geheugen opnieuw naar boven komen borrelen, reageert het lichaam daar weer sterk op. Dat is knap lastig. Daar moeten jongens dus goed op verdacht zijn. Dat ze iets per ongeluk zien (of horen!), daar hoeven ze niet van te schrikken. Maar ze moeten er niet expres naar gaan kijken of luisteren. Dat lijkt op dat moment misschien wel leuk en lekker, maar ondertussen nemen erotische en pornografische beelden in het geheugen steeds meer plaats in en het wissen daarvan is een bijna onmogelijke opgave.  

           Een oud maar actueel advies
Salomo, een schrijver en dichter uit de oudheid die bekend stond om zijn grote wijsheid, schreef drie duizend jaar geleden daarom al: "Bewaar je hart boven alles, want daaruit komt alles voort!" De inhoud van je hart beïnvloedt namelijk sterk wat je denkt en wat je voelt. En wat je denkt en voelt heeft uiteindelijk een grote invloed op wat je doet. Vandaar die waarschuwing van Salomo. En duizend jaar later zei degene aan wie we onze westerse beschaving te danken hebben: "Waar het aas is, daar verzamelen zich de gieren." Wij zouden zeggen: waar vuilnis is, daar komen de ratten op af. Een hart vol vuil trekt geestelijk ongedierte aan dat het vuurtje aanwakkert totdat het een uitslaande brand wordt en er slachtoffers worden gemaakt. De seks-schandalen van de laatste jaren zijn daar een afschrikwekkend bewijs van.

           Niet experimenteren
Meisjes moet worden verteld dat ze niet alles moeten gaan uitproberen of met zichzelf moeten gaan experimenteren. Dan worden die wonderlijke gevoelens op een onnatuurlijke en kunstmatige manier bij ze wakker en maken ze het zichzelf alleen maar moeilijk. Want het is niet zo eenvoudig om goed met de gevoelens om te gaan die op die manier tot ontwaken zijn gekomen.
Er is ooit een televisie programma gemaakt met een ongehuwde ontwikkelingswerkster die in de jaren zestig actief was in voormalig Belgisch Congo. Ze maakte de opstand mee van de Simba's die alle westerlingen gevangen namen en velen daarvan misbruikten en vermoordden. Zelf werd ze door een Simba gevangen genomen en verkracht. Ze overleefde het en vertelde in dat programma heel openhartig dat ze als gevolg van die verkrachting daarna grote moeite had gekregen met het beheersen van seksuele gevoelens waarvan ze daarvoor nooit last had had gehad.

           Als een huwelijk er niet inzit   
Een huwelijk is niet voor alle meisjes weggelegd. Dan is het een voorrecht om ongerept te zijn gebleven. Natuurlijk kan er een onvervuld verlangen zijn naar een gezin met man en kinderen, maar dat is niets vergeleken met de emotionele strijd die ze zou hebben bij het beheersen van seksuele lustgevoelens die ontijdig tot ontwaken zijn gebracht door relaties die op niets zijn uitgelopen of door andere oorzaken.
Alleen is het niet zo makkelijk voor een meisje om daarin de juiste keuzes te maken. Vooral niet wanneer ze de enige is die er zo over denkt. Maar het is voor haar alles waard om zorgvuldig om te gaan met haar ongereptheid en het te bewaren voor degene die het waard is. Dan hoeft ze het later niet te betreuren dat ze haar echtgenoot niet het voorrecht heeft gegeven om haar in die nieuwe belevingswereld binnen te leiden omdat ze daarvoor al andere relaties had gehad...

           Een natuurlijk rollenpatroon!
Wanneer we de verschillen tussen jongens en meisjes wat hun seksuele beleving betreft samenvattend op een rijtje zetten, zouden we tot de conclusie kunnen komen dat er sprake is van een natuurlijk rollenpatroon! Daar meisjes van nature seksueel passief zijn en omdat het tot ontwaken komen van hun seksuele beleving het gevolg is van een erotisch geladen aanraking zoals een intieme kus, is de rol van een jongen klaarblijkelijk om het meisje van zijn dromen op deze wijze binnen te leiden in deze nieuwe belevingswereld van de seksualiteit . Het sprookje "De schone slaapster" is daar min of meer op gebaseerd en is daar een mooie illustratie van. Het ontstaan van een sterke emotionele binding van het meisje met degene die haar voor het eerst deze beleving doet ervaren, zou erop kunnen wijzen dat een duurzame relatie daarna er een natuurlijk gevolg van behoort te zijn. 

           Hoe vertellen we het onze kinderen?!
Nu is het de vraag hoe we al deze dingen zo aan de orde kunnen stellen dat onze kinderen vol interesse zullen zijn voor wat we ze hierover hebben te zeggen! Welnu, de meest effectieve manier is om onze eigen ervaringen met ze te delen! Zijn die negatief dan kunnen we ze uit de eerste hand waarschuwen om niet dezelfde fouten te maken. Zijn ze positief, dan kunnen we ze uit eigen ervaring laten zien hoe goed het is om al vroeg de juiste keuzes te maken waarvan we ze de positieve gevolgen in ons leven kunnen laten zien. Wanneer we ons kwetsbaar opstellen en eerlijk durven te zijn, dan zullen we zeker niet te klagen hebben over gebrek aan belangstelling bij onze kinderen...

           "Het Grote Verschil"
Dit is de titel van een brochure voor tieners waarin naast de bovengenoemde onderwerpen ook nog een aantal belangrijke zaken aan de orde komen zoals o.a. trouwen of ongehuwd samenwonen, herstel na een mislukte relatie, zelfbevrediging en het grote belang van zelfdiscipline op dit terrein. Ook wordt daarin aandacht besteed aan de rol die een positief christelijke levensbeschouwing speelt bij het in praktijk brengen van het één en ander. De brochure is tegen kostprijs en verzendkosten verkrijgbaar bij Boekhandel “De Wegwijzer” te Vroomshoop en telefonisch te bestellen op nummer 0546 646 126.
De tekst ervan is ook te downloaden:
klik hier.