Ingaan in het Koninkrijk van God
Zondag 8 juli 2007
Maandag 9 juli 2007
Dinsdag 10 juli 2007
Klik hier voor een flash-animatie van dit onderwerp.
Woensdag 11 juli 2007
Klik hier voor een flash-animatie van dit onderwerp.
In de zon zitten!
Johannes 14
Donderdag 12 juli 2007
Klik hier voor de animatie van de Bijbelstudie.
Vrijdag 13 juli 2007
Aanvullende onderwerpen:
Misbruik van de "rechtvaardiging door het geloof alleen"...
We moeten het van Genade hebben!
Maar wat bedoelen we daar nu precies mee?
PDF-bestand
Heel veel zegen toegewenst bij het verwerken van het één en ander! (Gelukkig is God bij machte alle genade in ons overvloedig te schenken, zodat wij in alle opzichten, te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mogen zijn!)
Laat nog eens iets van je horen wanneer je tijd en gelegenheid hebt: ons mailadres vind je hieronder!
Nagesprek over
het onderwerp van dinsdag
Nagesprek over
het onderwerp van donderdag