Ondertussen kunnen we dan vertellen waarom we eigenlijk willen verhuizen.


Gewoon omdat we een dagje ouder worden! Toen we hier ruim twaalf jaar geleden kwamen, was ik zestig en mijn vrouw 53. Tot nu toe gaat het allemaal prima omdat het een geriefelijk huis is en de tuin ook niet al te veel onderhoud vergt. Maar het risico dat we wat moeten inleveren op onze gezondheid wordt nu iets waar we rekening mee moeten gaan houden. Dus moeten we wat kleiner gaan wonen. En dichter bij de kinderen.
Waar zijn we naar op zoek? In de eerste plaats naar mensen die ons huis over willen nemen. En die, als het even kan, dezelfde visie hebben als wij. Wij zijn hier komen wonen met de hoop dat de mensen hier zullen gaan zien dat het christen-zijn heel wat anders is dan wat ze daar in het verleden aan negatiefs van hebben ondervonden. De verhalen die los komen bij de wat oudere mensen over wat ze allemaal hebben ervaren van de boeren en de kerk, zijn echt ten hemel schreiend. Daardoor hebben ze in het verleden en masse de kerk de rug toegekeerd  en hun heil gezocht in het communisme. Toch hebben we gedurende de tijd dat we hier wonen nooit gemerkt dat ze ons niet accepteerden, integendeel. Maar zodra het gaat over dingen die met het geloof te maken hebben, houden ze de boot af. Het is wat dat betreft een zaak van lange adem.
Wanneer je wilt weten hoe het ons hier vanaf het begin vergaan is, dan kun je dat lezen in onze
jaarlijkse nieuws-brieven. Dan krijg je ook een indruk van de kerkelijke situatie hier.   

Tenslotte nog iets over de buren. Want als je een huis koopt, koop je die er als het ware bij! Aan de rechterkant van het huis is een weg met bejaardenwoningen. Aan de voorzijde staan aan de overkant van de weg twee nieuwe woningen met resp. een jong gezin met twee jongens en een echtpaar van middelbare leeftijd. De buurman aan de linkerkant heeft een kringloopwinkel. Met hem hebben we het meeste contact. Alles wat we niet meer kunnen gebruiken, kunnen we aan hem kwijt. Hij heeft recht van overpad wat gelukkig geen problemen geeft. Hij hoopt binnen afzienbare tijd te gaan verhuizen met zijn bedrijf en zijn huis over te doen aan zijn jongste dochter en haar vriend die beiden een baan hebben.
De buren achter zijn ook nog niet zo oud en hebben een dochtertje van vijf. 

Deze vijver is van de overburen hoor!
Waar?
In Finsterwolde, een dorp vlak bij Winschoten. Het huis (helemaal opnieuw opgebouwd in1980) ligt  tegenover het natuurgebied "De Tjamme" van Staatsbosbeheer. Niet ver daar vandaan wordt hard gewerkt aan de realisatie van "De Blauwe Stad", het toekomstige recreatiegebied van Oost Groningen waarvan je hiernaast een overzicht ziet van wat uiteindelijk de bedoeling is.
Achter het het huis is een grote siertuin met vijver. De totale oppervlakte van het hele perceel is ruim 1200 vierkante meter.
Het achterste stuk daarvan heeft een
bouwbestemming Daarop kan dus gebouwd worden. Of het kan verkocht worden als bouwkavel. De oppervlakte daarvan is ruim 700 vierkante meter. 
Het huis bestaat uit een grote en een kleine wooneenheid. De grote wooneenheid heeft een woonkamer, een eet- en een bijkeuken, een ruime hal en gang, een slaap- en een studeerkamer, een badkamer met ligbad en douche, een toilet en een dubbele garage.
De kleine wooneenheid is met rood aangegeven en bestaat uit een woonkamer, een keukentje, een hal met buitendeur, een slaapkamer, een toilet en een ruime douche.
Dan is er nog een hobby-winkeltje met zelfemaakte jam, eieren en in de winter ook erwten en bonen. De buitendeur van het winkeltje is tevens de entree van de grote wooneenheid
.
Het huis heeft een grote, open zolder en ook nog twee slaapkamers. Dat gaf ons de gelegenheid om zo nu en dan jeugdweekends te houden waarbij we zo'n 20 jongelui konden herbergen. Voor de ontspanning huurden we dan de nieuwe plaatselijke sporthal voor  25 per uur!
Yammi verzorgde elke keer met veel genoegen de catering...
Het is goed wonen in Finsterwolde en omgeving. In de uitzending van Twee Vandaag van 23 november 2004 was   de bijgaande kaart te zien waarop de luchtverontreiniging in Nederland in beeld was gebracht. Finsterwolde ligt  in het blauw aangegeven gebied tussen Nieuweschans en Scheemda. Hier kan dus nog steeds de zuiverste lucht van Nederland worden ingeademd!   
Hier komen nog wat foto's van het interieur. Niet naar de rommel kijken, want we hebben alles gelaten zoals het is...
De woonkamer
De woonkamer vanuit een andere hoek
De eetkeuken, voorkant
De andere kant van de woonkeuken
Het winkeltje
De kleine woonkamer
Wat vragen we voor dit huis?!
Hoofdweg 84, 9684CK Finsterwolde