voor de komende veertig jaar!
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn!

2e Korintebrief hoofdstuk 9 vers 8
Alles of Niks!