Illustraties bij "Geestelijk plafond"
De fout die Luther maakte: hij plaatste het brandofferaltaar om zo te zeggen buiten de poort...
Geestelijk plafond
(MP3-bestand)
Vlooientheater   (Flash-bestand)
Hoe alle machten van duisternis werden overwonnen...
(Flash-animatie)