VAN
MOETEN WE HET HEBBEN!
Betekent dat de "Vlam in de pan" of de "Dood in de pot?!" Dat kan namelijk allebei...
Voordat de grote hervormer Maarten Luther begreep wat genade was, had hij zijn leven al volkomen aan God toegewijd. Maar hij ervoer geen vrede met God. Op allerlei manieren trachtte hij verlost te worden van zijn zondeschuld die tussen God en hem instond. Totdat hij tot zijn grote verrassing ondekte dat Jezus Christus door zijn lijden en sterven voor iedereen die schuld al had betaald en dat Hij de verzoening met God als een genadegave voor iedereen binnen bereik had gebracht. Toen sloeg bij hem de vlam in de pan en de Hervorming was daar het gevolg van. Toewijding aan God is namelijk pas compleet met de rechtvaardiging door het geloof alleen!

Zijn boodschap van genade en rechtvaardiging door geloof alleen werd overal met open armen ontvangen en aanvaard! Maar de volkomen toewijding aan God bleef bij de meesten van zijn volgelingen echter achterwege. Tot op de dag van vandaag ervaren we daar de  tragische gevolgen van: de dood in de pot in plaats de vlam in de pan. Want genade zonder toewijding aan God is ook niet compleet...
MP3 bestanden over dit onderwerp:

Ingaan in het Koninkrijk van God


Van Genade moeten we het hebben
Klik hier voor het MP3-bestand
Gebruikte illustraties:
Voor de geschreven tekst van dit laatste onderwerp: klik hier.