We leven in een land waar we nog steeds de vrijheid hebben en kunnen beschikken over de middelen om zomaar overal naar toe te gaan. Dat is in veel delen van de wereld wel even anders.
En het is nog maar de vraag hoe lang het hier nog duurt als we naar alle negatieve maatschappelijke ontwikkelingen kijken.

Voorspellingen
Daar gaan de gesprekken ook vaak over op verjaardagen: waar gaat het in 's hemelsnaam naar toe met de wereld? Waar loopt het allemaal op uit?
Nou, de Bijbel is daar niet onduidelijk over. Het loopt uit op de terugkomst van Jezus Christus. En als we de Bijbel mogen geloven zal hij dan het koningschap over deze wereld op zich nemen.
Nou klinkt dat misschien erg sprookjesachtig, maar je moet niet vergeten dat alles over Jezus Christus al lang voor zijn geboorte was voorspeld. Al eeuwen voor Jezus werd geboren, was door de profeten voorspeld waar Hij ter wereld zou komen, wat Hij zou gaan doen en wat hem allemaal zou overkomen. Al die voorspellingen kun je vinden in het eerste deel van de Bijbel. En die voorspellingen zijn ook allemaal uitgekomen. Alleen de voorspellingen over zijn koningschap over de wereld, die wachten nog op hun vervulling.

Het goede nieuws

Ja, God wil dat zijn Zoon Jezus Koning wordt over deze wereld. Dat was de boodschap van de eerste christenen. En wat eigenlijk zo heel bijzonder is: de wereld krijgt geen onbekende, wereldvreemde machthebber die op een gegeven moment zomaar onaangekondigd de macht over zal nemen. Nee, de wereld komt onder de leiding van iemand die zichzelf eerst op de hoogte heeft willen stellen wat het is om mens te zijn. Daarom wilde Hij als mens worden geboren. En Hij heeft ook willen leren om mens te zijn. En hoe! Hij zocht geen status of rijkdom, maar Hij verkoos juist om geboren te worden uit arme, gewone mensen. Hij werd kind om te weten: hoe gaat een kind met zijn vader en moeder om. Hij wilde ervaren wat is het om in een gezin op de groeien en bij je vader in de leer te gaan. Hij leerde een gewoon vak: timmerman. Hij heeft timmeren geleerd om te weten: dat maakt dus een werkman mee. Hij wilde ook aan den lijve ervaren wat het betekent om onrecht te lijden, afgeschreven te worden en zelfs te sterven als een misdadiger in alle Godverlatenheid. Alles heeft Hij meegemaakt. Zo'n Koning krijgen we dus. Ik kan me voorstellen dat die eerste christenen daar enthousiast over waren.

Herstel
In de Bijbel staat ook dat Hij als zoon van God alles samen met God heeft geschapen. Dat is ook een prettig idee: Hij krijgt straks de heerschappij over de dingen die Hij zelf heeft ontworpen en gemaakt! Alle hardware en software van de levende natuur: Hij weet als geen ander hoe alles optimaal kan functioneren en wat de mogelijkheden ervan zijn. Hij weet letterlijk  alles over alle dingen die er zijn. Dan weet Hij ook als geen ander hoe alles moet worden hersteld als Hij terugkomt en de heerschappij krijgt.

Beter kan niet
Als je de geschriften leest van degenen die Jezus persoonlijk hebben gekend, kom je onder de indruk van het leven dat Hij leefde op aarde. Hij was nederig, zocht de armsten op en zette de verworpenen vooraan op de eerste rij, maakte alles wat fout was weer goed en was bewogen en rechtvaardig. Een betere Koning kun je je toch niet wensen?!
Maar de allermooiste gedachte is toch wel, dat Jezus nu al Koning kan zijn overal waar Hij daartoe wordt uitgenodigd: in mijn hart, in mijn gedachten, in mijn gezin, op mijn werk en ook over degenen voor wie ik bid.

Nog steeds te zien
Twee duizend jaar geleden was Hij op aarde in IsraŽl. Daar konden de mensen zien wie Hij was. Dat is allemaal opgeschreven en iedereen kan daarover lezen. Maar ook tot op de dag van vandaag is het nog steeds te zien! Te zien in het leven van degenen die onder zijn leiding willen leven. Als je dat doet, dus als je onder zijn leiding gaat leven, dan ervaar je namelijk dat Hij een Hersteller is van alles wat stuk is en bedorven. Dan laat Hij je merken dat Hij je raad kan geven en je de weg kan wijzen uit de chaos waarin je misschien door allerlei omstandigheden terecht gekomen bent. Vooruitlopend op zijn komst kunnen we nu dus al in kleiner verband ten volle ervaren hoe het is om Hem als Koning te hebben zodat ook anderen kunnen zien wat dat uitwerkt in de praktijk. En dan hoop je maar dat hun hart ook voor Hem gewonnen wordt.

BarensweeŽn

En als de tijd daar rijp voor is, dan komt Hij terug heeft Hij gezegd. Alleen gaat daar wel wat aan vooraf. Daar heeft Hij het ook over gehad. Dat de geboorte van die nieuwe tijd vooraf gegaan wordt door barensweeŽn. Maar we moeten verder kijken dan de neus lang is. Als de barensweeŽn zich aandienen, dan weten we ook dat het dan niet lang meer kan duren. Natuurlijk zijn er in alle tijden vreselijke dingen gebeurd. Maar alles voltrekt zich nu op wereldniveau. En dat is naar mijn idee toch een aanwijzing dat er een begin is gemaakt met het draaiboek van de eindtijd om zo te zeggen. En dat de machtsovername door Jezus Christus over deze wereld niet lang meer op zich zal laten wachten.

Proef op de som
Weet je, het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar het fascinerende is dat je het ervaren kan dat het waar is. Omdat je Hem kan uitnodigen om nu al Koning over je leven te worden. Daarom hadden die eerste christenen zoveel succes! In hun tijd kwam de boodschap die ze verspreidden over Jezus' koningschap net zo goed sprookjesachtig over. Maar iedereen die de proef op de som nam, merkte tot zijn eigen verbazing dat het nog waar was ook! Daardoor werkte het als een sneeuwbal. En daar hebben we dus onze hele beschaving aan te danken! 
Ja, bij alle narigheid waar we op dit moment steeds meer mee geconfronteerd worden, is het een heel bemoedigende gedachte, dat Jezus volkomen in staat zal zijn om alles wat nu nog grondig verziekt wordt in de wereld, te herstellen en van de wereld weer een paradijs te maken. En dat Hij dat nu al doet in het klein bij iedereen die Hem als Koning aanvaardt.
op aarde...
Komt daar nog wat van?!