Klik hier
Hoofdonderwerp
Leven in het Licht...

Beantwoording van de vragen I
Is wachten geen verloren tijd? 
Wat is transparant zijn?
Is een rein hart binnen bereik?


Beantwoording van de vragen II

Komt ziekte van God?
Zonden of fouten tijdens het leerproces?
Zelf de Bijbel bestuderenBeantwoording van de vragen III
Is het onderwijs in een samenkomst voldoende?
Wat houdt het leven uit genade in?
Hoe werkt het Nieuwe Verbond?

Beantwoording van de vragen IV
Hoe kunnen mannen hun vrouw maken en breken?
Kan een vrouw geborgenheid geven aan een man?
Hoe kom ik, zoals Jezus, Gods wil aan de weet?
Wat is de persoonlijkheid van de Heilige Geest?


Ron van der Spoel
Blijf in Mij!
Mannendag Wezep 2008
WANDEL IN HET LICHT! 
MP3-bestand
In de zon zitten!
In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij!
ANTWOORDEN OP VRAGEN I
MP3-bestand
ANTWOORDEN OP VRAGEN III
MP3-bestand
Onderwezen worden uit de eerste hand!
De 3 perioden in Paulus' leven...
   WET DES  DOODS
WET DER ZONDE
WET VAN
DE GEEST DES LEVENS
ZONDER WET
Gods wet in je hart...
Alles zonder morren of bedenkingen!
ONDER DE  WET
Bewaar je hart boven alles!
ANTWOORDEN OP VRAGEN IV
MP3-bestand
Johannes 14 vers 8 tot 24 aanschouwelijk voorgesteld
(Flash-bestand, Flash player gratis downloaden!)
Klik op de tekening
kind
moeder
vader
Jezus
God
Gods gezinspatroon
Geen eenheid
Geen eenheid
Geborgenheid is echte eenheid
Eenheid
Klik hier